SOS Kinderdorpen

SOS Kinderdorpen

Familie is je basis

SOS Kinderdorpen is een wereldwijde kinderontwikkelingsorganisatie die in 133 landen actief is. Wij geloven dat familieliefde een primaire levensbehoefte is.

Daarom zorgen we ervoor dat kinderen in een liefdevolle familie kunnen opgroeien. Door kwetsbare families te versterken in hun zorg en opvoeding van hun kinderen. En door kinderen zonder familie een nieuw thuis te geven in een SOS familie binnen een van onze kinderdorpen.

Zodat ze kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en anderen. Want wat een kind leert, geeft een kind door.

Namens de kinderen alvast bedankt voor uw steun via Goededoelenkaartje!

Maak hier je kaart voor
SOS Kinderdorpen


Website: SOS Kinderdorpen

Top