Privacy policy

Goededoelenkaartje.nl hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke gegevens van haar klanten.

Goededoelenkaartje.nl verklaart te werken binnen de grenzen van de Wet Bescherming. Persoonsgegevens en is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens onder nummer m1334415.

Om de bestelling te kunnen uitvoeren registreert Goededoelenkaartje.nl de volgende gegevens van haar klant: afleveradres, postcode, plaats en e-mailadres.

Betaling wordt via een beveiligde verbinding verzorgd door een zogenaamde Payment Service Provider. Zo zijn uw creditcard of bankgegevens gegarandeerd veilig.

Goededoelenkaartje.nl verklaart de gegevens van haar klanten niet aan derden ter beschikking te stellen zolang deze partij geen onderdeel uitmaakt van de productieketen.

Alle persoonlijke gegevens die de gebruiker op de website(s) van Goededoelenkaartje.nl invoert worden primair gebruikt voor de uitvoering van de bestelling en om de klant te informeren over ontwikkelingen die voor hem/haar van belang kunnen zijn.

Bijvoorbeeld voor updates van de website(s), productontwikkeling of aanbiedingen.

Goededoelenkaartje.nl verklaart alle maatregelen genomen te hebben ter voorkoming van verlies of diefstal van persoonlijke informatie die redelijkerwijs van haar verwacht kunnen worden.

Top